Menneskerettigheter

I NCC støtter og respekterer vi internasjonale konvensjoner vedrørende menneskerettigheter, og arbeider for mangfold og likestilling.

Lik behandling og like muligheter gjelder for alle uansett kjønn, kjønnsidentitet og -uttrykk, seksuell legning, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsettelse eller alder.