Forretningsetikk

Det er vårt felles ansvar å følge prinsippene i atferdsreglene.

Som ansatt skal du kjenne til innholdet i atferdsreglene og vurdere hvordan de kommer til anvendelse i ditt arbeid. Du oppfordres til og må føle deg fri til å rapportere eventuelle brudd på atferdsreglene.

NCC strever etter langsiktig forretningssamarbeid som grunnlag for å skape verdi for kunder og aksjonærer samt sikre trygge og utviklende arbeidsplasser. Vi oppnår dette gjennom våre handlinger – ved å vise kunder og andre interessenter at vi er et pålitelig og redelig selskap som alltid holder våre forpliktelser.

Derfor er det viktig å kommunisere våre atferdsregler som en naturlig del av samarbeidet med forretningspartnere og andre tredjeparter.

Lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner

Et grunnkrav er at NCC følger lover og internasjonale konvensjoner. Det betyr at vi alltid respekterer og følger lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Vi forventer derfor at alle medarbeidere har kjennskap til hvilke lover og regler som gjelder for deres bestemte funksjon eller rolle.

Forretningsforbindelser

I NCC er vi ærlige og åpne i samarbeid med forretningspartnere og tredjeparter, og vi forventer at våre forretningspartnere og deres leverandører opptrer på samme måte. Vi innfrir våre forpliktelser og respekterer alle avtaler som er inngått. Vi forventer at våre forretningspartnere kommuniserer våre verdier, eller sine egne om de er like, gjennom hele verdikjeden. Vi forventer at de opptrer i samsvar med våre verdier/atferdsregler eller sine egne om de er like.