Bentonit produkter – vanntette løsninger av naturlige materialer

Dantonit AS er en del av NCC som leverer vanntette løsninger som er basert på naturlige materialer.

I takt med at miljølovgivningen blir enda strengere for å begrense virkningen av de globale klimaendringene, er det nødvendig å finne nye løsninger som er basert på naturlige materialer.

Rå bentonittmembraner

Et av våre primære fokusområder er bentonittmembraner for f.eks. deponier der bentonitten, som er et naturlig, bærekraftig materiale med selvreparerende egenskaper, forhindrer skadelige kjemikalier i å sive gjennom jordlagene og ned i grunnvannet. Ingen kjemikalier eller tilsetningsstoffer brukes for å oppnå tettheten, og den naturlige bentonittmembranen beskytter derfor både mennesker og dyr fra uønskede effekter som giftighet og bioakkumulering.

Vi tilbyr et bredt utvalg av bentonittprodukter, alt basert på de to typer membraner som er de mest holdbare og holdbare løsningene i dag.

Les mer om de ulike membranløsningene og øvrige produkter på dantonit.dk