Vedlikehold av grusvei

Vedlikehold av grusvei

Det beste tidspunktet å vedlikeholde grusveier på, er om våren, når det ikke trengs å brøytes mer, og telen er gått ut av bakken.

Det er viktig å sørge for at veigrøftene er tilstrekkelig dype, slik at vannet ikke blir liggende i veibanen, men renner ned i grøftene. Det er stor forskjell mellom pukk og naturgrus. Pukk har mer flisete korn som binder materialet bedre sammen. Bruker man naturgrusprodukter, er kornene i materialet rundere. Dette gjør at materialet blir dårligere komprimert og ikke blir liggende i veibanen, men ruller ut mot kantene.

Dette trenger du:

  • Veihøvel eller lignende
  • Lastebil med sprederedskap

Vi anbefaler disse materialene:

  • Slitelag, f.eks. 0/16 eller 0/18

Slik gjør du det

  1. Start med å høvle veien med en veihøvel eller lignende Det er viktig at man kommer et stykke ned i veibanen, slik at man ikke bare drar av gammelt materiale og fyller på nytt i slaghullene.
  2. Med rett høvel kan man samtidig utføre kantskjæring. Det finnes ofte mye materiale man kan tilføre veibanen. Det er viktig at veien får en hvelving etter høvlingen (et fall fra midten og ut mot kantene). Det ovennevnte arbeidet bør utføres etter et skikkelig regnskyll.
  3. Så fort som mulig etter høvlingen bør man spre ut et nytt slitelag 0/16 eller 0/18 på veibanen. Laget bør være 3–5 cm tykt, og materialet bør spres med lastebil som er utstyrt med et sprederedskap.

Vi gruser opp veien for deg!