NCC legge naturstein på gangveier og uteplasser

Legging av naturstein

Når man legger steiner på gangveier og uteplasser i hagen, bør man velge steiner som omtrent like store, slik at det ikke blir ubehagelig å gå på dekket.

Vær nøye med grunnarbeidet. Hvis det er bløtt der du skal legge steiner, bør du grave dypere og legge drenerende makadam i bunnen under bærelaget. Ellers kan steinene flytte seg både i høyden og sidelengs når telen kommer. Sjansen for at steinene vil falle tilbake til utgangspunktet neste vår, er liten.

Dette trenger du:

 • Stampemaskin
 • Trillebår
 • Gummi- eller treklubbe
 • Spade
 • Feiekost
 • Rake
 • Rettholt
 • Lirer
 • Vater
 • Tommestokk
 • Murersnor
 • Siktepinner

Vi anbefaler disse materialene:

 • Bærelag, f.eks. 0/32 eller veigrus 0/16
 • Steinmel, f.eks. 0/2
 • Naturstein

Slik gjør du det

 1. Grav ut den flaten du vil legge natursteinen på. Hvor dypt du skal grave, er avhengig av steinens høyde. Beregn cirka 5–10 cm under steinens høyde. Grovjuster overflaten.
 2. Spre ut bærelaget. Bærelaget skal være cirka 5 cm tykt. Komprimer dette laget med en stampemaskin.
 3. Spre ut et lag steinmel, cirka 3–4 cm dypt. Før du komprimerer steinmelet må du legge to såkalte lirer langs sengens helling. Det vil si at du legger listene fra sengens høyeste mot dens laveste punkt. Du kan bruke lekter 40 x 40 mm eller jernrør 32 mm diameter. Lengden bør være 2–3 meter. Press listene ned i materialet til den dybden som gir riktig høyde på den ferdiglagte steinen. Pass på at lirene ligger horisontalt og med rett helling. Bruk murersnorer og sørg for at liren på det høyeste ligger på samme nivå som steinens underside.
 4. Komprimer steinmel med stampemaskin på samme måte som du gjorde med bærelaget. Du kan pakke mellom listene og fylle på med ny steinmel til underlaget er kompakt og hardt. Deretter strør du forsiktig ut et siste lag steinmel, cirka 1 cm dypt, over hele sengen.
 5. Ta rettholten (aluminium er lettere å jobbe med enn tre) og sett den vinkelrett mot lirene, og skrap bort overflødig steinmel. Rettholten må være såpass lang at den hviler mot lirene, samtidig som den når helt ut til sengens innerkanter.
 6. Før du legger den første steinen, må du forsiktig fjerne lirene og fylle fordypningene med steinmel. Start med å legge steiner på overflatens laveste nivå, for eksempel hvis du skal lage en gangvei eller oppkjørsel som heller litt fra bygningsfundamentet. Man jobber altså nedenfra og oppover – selv om hellingen skulle være svak. Legg steinene med en åpen fuge på cirka 3 mm, rundt. Er du usikker, kan du legge fyrstikker mellom steinene.
 7. Bruk en klubbe til å slå ned steinen, helst av tre eller gummi.
 8. Når du har lagt ferdig hele overflaten, fikserer du steinene med fugesand. Spre ut rikelig med fugesand og børst ned mellom steinene. Kjør over hele overflaten med en stampemaskin og fyll på enda en gang med rikelige mengder fugesand, som skal børstes ned mellom steinene.
 9. For å forhindre at natursteinmønsteret rører for mye på seg kan det være nødvendig å komplettere med ny fugesand etter noen år. Du vil se når det er på tide å gjøre det, ved at det dannes groper i fugene mellom steinene.