Lage innkjørsel til garasje

Garasjeinnkjørsel

En garasjeinnkjørsel må, akkurat som en vei, kunne bære trafikken uten å deformeres, og den må kunne motstå slitasje. Man bygger en garasjeinnkjørsel etter samme prinsipper som når man anlegger en vei.

En blanding av forskjellige materialer, forsterkningslag, bærelag og slitelag tar sammen opp og fordeler tyngden, slik at innkjørselen ikke synker eller blir deformert.

Når man skal anlegge en garasjeinnkjørsel, bør man også ta hensyn til hvordan den ferdige overflaten skal være. Skal den asfalteres, eller skal du legge singel? Uansett sluttflate er fundamentet det samme. I dette produktbladet skal vi beskrive fundamentet og gi eksempler på materialer som kan brukes som sluttflate.

Dette trenger du:

 • Stampemaskin
 • Tommestokk
 • Et langt bord
 • Siktepinner
 • Murersnor
 • Spade

Vi anbefaler disse materialene:

 • Forsterkningslag, f.eks. 0/90
 • Bærelag, f.eks. 0/32
 • Slitelag, f.eks. 0/16
 • Makadam/singel, f.eks. 8/11
 • Geotekstilduk

Slik gjør du det

 1. Mål opp overflaten nøye. Bruk gjerne målesnor.
 2. Undersøk om det ligger rør i bakken før du setter i gang skrapingen («sjaktingen»).
 3. Skrap bort jordmasser og eventuell vegetasjon der innkjørselen skal ligge. Mengden som skal skrapes bort, vil variere etter grunnen på stedet og hvor tykt dekket må være, for eksempel for å unngå telehiv. Du kan ta utgangspunkt i at dekket bør være minst 25 cm.
 4. Legg et materialskillende lag av geotekstil langs eller på tvers av fylleretningen. Skjøtingen utføres lettest med overlappinger på minst 40 cm.
 5. Legg på forsterkningslag 0/90, glatt ut overflaten og komprimer med en stampemaskin. Mengden forsterkningslag er avhengig av bakkens egenskaper. Jo dårligere bakken er, desto mer forsterkningslag trenger man. Deretter legger du på et bærelag 0/32 i ett jevnt lag. Vi anbefaler at man legger et lag på minst 8–10 cm. Det er viktig at overflaten blir helt jevn, så bruk gjerne et langt bord eller liknende til å dra ut materialet. Komprimer overflaten godt med stampemaskinen.
 6. Til denne fasen bør man ha bestemt seg for hvilken sluttflate man vil ha. Vil man ha singel, bør man først legge et slitelag 0/16 (cirka 4 cm) og komprimere overflaten for å få en så jevn og tett overflate som mulig. Deretter legger du ut makadam/singel 8/11, cirka 4–5 cm. Så er du ferdig!
 7. Hvis du foretrekker en asfaltert sluttflate, kan du leie inn fagfolk til å avrette overflaten og legge asfalt. Fordelen med det er at de ofte kan gi en garanti på jobben. NCC Industry har en egen avdeling som kan legge asfalt og sørge for avretting av høy kvalitet og med garanti. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.