Fylling rundt dreneringsledning

Fylling rundt dreneringsledning

Det er visse retningslinjer man bør følge, avhengig av hva slags rørledning man skal legge.

Når man skal legge ned nye rør, alternativt grave opp og legge om eksisterende rørledninger, bør man bruke materialer som ikke kan ødelegge ledningen. Nærmest rørledningene må man unngå materialer som inneholder større steiner, siden disse på sikt kan stikke hull på eller knuse rørene.

Man bør også ha i tankene at en rørledning som for eksempel skal frakte vann, må legges med et visst fall og i en viss dybde for å hindre at vannet fryser.

Dette trenger du:

 • Vater
 • Trillebår
 • Spade
 • Tommestokk
 • Stampemaskin

Vi anbefaler disse materialene:

 • Makadam, f.eks. 11/16
 • Dreneringsledning
 • Geotekstilduk

Slik gjør du det

 1. Undersøk om det ligger andre rør i bakken som du må ta hensyn til, før du setter i gang med skraping («sjakting») og utgraving.
 2. Rens bakken for vegetasjon. Grøften bør være minst 50 cm bred, siden makadamlaget («sengen») må komprimeres for å unngå setting i konstruksjonen.
 3. Grav ned til anbefalt dybde (frostfritt). Dybden vil variere etter hvilken klimasone man bor i. Spør forhandleren av dreneringsledningen om anbefalt dybde – de bør vite dette.
 4. Start med å legge geotekstil i grøften som et materialskillende lag. Fyll på cirka 15 cm makadam 11/16. Sørg for å legge den i riktig helling – anbefalt fall er 1:200. Komprimer sengen godt med stampemaskinen.
 5. Plasser ut rørledningen. Pass på å legge den med korrekt fall – anbefalt fall er 1:200.
 6. Fyll på med makadam 11/16, 30 cm fra toppen av ledningen. Fyllingen rundt skal dekke hele rørgrøftens bredde.
 7. Brett sammen geotekstilduken og pakk den rundt, cirka 40 cm.
 8. Deretter fyller du igjen med de massene som tidligere ble gravd opp. Stamp ned overflaten.