Drenering av fundament for hus

Drenering av fundament

Det er viktig å drenere skikkelig rundt hus for å unngå fuktproblemer.

Overflatevann må ledes bort fra huset før det trenger ned i jorden. Det gjør man ved å sørge for at bakken heller bort fra huset. Man bør også unngå å anlegge blomsterbed og planter helt inntil husveggen og i stedet legge et lag singel eller pyntesteiner innenfor dem.

En god drenering består av drenerende og kapillærbrytende materiale, for eksempel pukk samt isolasjonsplater og dreneringsrør. Dagens dreneringsrør lages av plastikk, noe som gjør dem lettere å legge ut enn tegl- og betongrør. Det er imidlertid en viss risiko for at de tettes igjen hvis man ikke er forsiktig under gjenfyllingen.

Dette trenger du:

 • Vater
 • Trillebår
 • Krafse
 • Tommestokk
 • Spett
 • Spade

Vi anbefaler disse materialene:

 • Drenerende masser, f.eks. 11/16
 • Drenerende masser, f.eks. 16/32
 • Dreneringsmatte eller liknende
 • Geotekstilduk

Slik gjør du det:

 1. Undersøk om det ligger rør i bakken før du setter i gang skrapingen («sjaktingen») og utgravingen.
 2. Rens bakken for vegetasjon.
 3. Grav ut massen og spar gjerne matjorden til senere bruk.
 4. Det er viktig å sørge for at grunnen er godt beskyttet mot fuktighet. Grunnen må tjæres, og det må lages hulkiler i overgangen mellom grunn og vegg. Hvis det er behov for sterkere fuktvern, kan man bruke en dreneringsmatte eller en Pordrän-plate. Denne legges mot den delen som ligger under bakken.
 5. Legg en geotekstilduk av klasse 2 der pukken og dreneringsslangen senere skal legges. Da unngår du at omkringliggende jord trenger inn i dreneringslaget. Geotekstilen brettes rundt dreneringslaget og trekkes opp langs veggen, mellom dreneringssjikt og gjenfylling.
 6. Dreneringsrøret skal legges med en minimum helling på 1:200. Fyll på med et lag (cirka 8 cm) drenerende masse størrelse 11/16 rundt slangen og koble rørledningen til det offentlige kloakkanlegget eller en stikkrenne. Merk at rørledningens høyeste punkt må ligge tilstrekkelig langt under huskonstruksjonen, dvs. minst 20 cm.
 7. Fyll igjen med grovere masse, for eksempel størrelse 16/32. Langs vegger og andre vertikale konstruksjoner bør dreneringssjiktet være minst 20 cm bredt.
 8. Som sluttflate inntil husveggen kan man for eksempel avslutte gjenfyllingen med pukk eller pyntesteiner for å holde vegetasjonen unna huset.