NCC anlegge paddock

Anlegge paddock

En paddock skal ha hard bunn og et mykt lag på toppen, og må kunne slippe gjennom vann.

Dreneringsvannet må heller ikke bli liggende igjen under banen. Det oppnår man ved å drenere skikkelig og ved å anlegge banen med 1–2 % helling ut mot kantene. Det kan også være lurt å drenere litt utenfor paddocken, slik at vannet ikke samles i direkte tilknytning til banen.

Dette trenger du:

 • Gravemaskin, lastemaskin eller bulldoser
 • Stampemaskin eller vals
 • Rake
 • Spade
 • Murersnor
 • Siktepinner

Vi anbefaler disse materialene:

 • Dreneringsrør 50–75 mm
 • Drenerende masser, f.eks. 11/16
 • Bærelag, f.eks. 0/32
 • Sand, f.eks. 0/2
 • Sand, f.eks. 0/8

Slik gjør du det:

Dette må du huske før du drenerer.
Dreneringsgrøftene under ridebanen skal legges med ca. 6 m avstand. Det skal også dreneres rundt kantene med avrenning til en avløpsbrønn. Ridebanen bør helle 1–2 % mot kantene. Enten med brytningspunkt langs midtlinjen som et tak, eller avhengig av bakkens generelle helling. Hvis ridebanen ligger i en skråning, må hellingen legges parallelt med skråningen.

 1. Mål opp paddockens areal og merk det opp med murersnor. Skrap bort grus- eller jordmaterialet til en dybde på cirka 30–40 cm.
 2. Gravebunnen (den utskrapte bunnen) må dreneres.
 3. Du må grave dreneringsgrøfter der du vil legge dreneringsrør. Disse må graves så dype at dreneringsrørene ligger langs gravebunnen.
 4. Når dreneringsrørene er på plass, fyller du pukk rundt dem.
 5. Over dreneringsgrøftene legger du ut en geotekstilduk av klasse 3.
 6. Spre et bærelag over hele flaten. Bærelaget skal være 10–15 cm tykt.
 7. Spre ut et lag sand, cirka 5 cm tykt. Komprimer deretter dette lageret til en hard flate med stampemaskin eller vals.
 8. Spre det utover.