Hedrum og Tjølling pukkverk

På Hedrum pukkverk tar vi ut en lysegrå, grovkornet Larvikitt. Vi produserer i tillegg vasket maskinsand. På Tjølling pukkverk tar vi ut en mørkegrå Larvikitt. Vi kan også tilby vannbyggingsstein til bruk av kystsikring. Vår stein egner seg meget godt til dette med sin styrke og høye egenvekt.