Eksport av steinmaterialer med skip fra NCC Valberg

Eksport av steinmaterialer

Vi eksporterer steinmaterialer med skip fra Kragerø, Helle og Larvik. Vi laster stein effektivt over i skip ved egen kai ved Valberg eksportbrudd utenfor Kragerø og egen kai i Helle, samt over Larvik Havn.

NCC eksporterer steinmaterialer til ulike formål som asfalt, betong, veibygging, generelle byggeformål, kystsikring og prydsten. Hovedmarkedene er Danmark, Tyskland, BeNeLux, Baltikum og Polen. All eksport går med skip fra egne kaier i Kragerø og Helle, samt over Larvik Havn.

Stein til kystsikring

På grunn av sin styrke og høye egenvekt brukes steinen fra Valberg, Kragerø til kystsikring og til bygging av demninger og moloer. Bergarten i Valberg er Hyperit, en blå/ sort, middels til finkornet bergart, med høy vekt som egner seg meget godt til kystsikring.

English: NCC Norway exports stone materials used in paving, concrete, construction of roads and buildings, armour stones securing coastlines and ornamental stones. Our main markets are Denmark, Germany, BeNeLux, Baltic countries and Poland.

Our export quarries are located in Kragerø, Helle, and Larvik. In Kragerø and Helle we have our own quays, while we in Larvik utilize the port of Larvik.

From Stenungsund, on the west cost of Sweden, we export aggregates to Denmark and the Baltics.

NCC kystsikringsstein sikrer kanalbredder i Bremen
Hyperit blocks used for protection of the Bremen channel sides.