Eksport av steinmaterialer

Vi eksporterer steinmaterialer med skip fra Kragerø og Larvik. Vi laster stein effektivt over i skip ved egen kai ved Valberg eksportbrudd utenfor Kragerø.

NCC eksporterer steinmaterialer til ulike formål som asfalt, betong, veibygging, generelle byggeformål, kystsikring og prydsten. Hovedmarkedene er Danmark, Tyskland, BeNeLux, Baltikum, Polen og Russland. All eksport går med skip fra egne kaier i Kragerø og Larvik.

Stein til kystsikring

På grunn av sin styrke og høye egenvekt brukes steinen fra Valberg, Kragerø til kystsikring og til bygging av demninger og moloer. Bergarten i Valberg er Hyperit, en blå/ sort, middels til finkornet bergart, med høy vekt som egner seg meget godt til kystsikring.

English: NCC Norway exports stone materials used in paving, concrete, construction of roads and buildings, armour stones securing coastlines and ornamental stones. Our main markets are Denmark, Germany, BeNeLux, Baltic countries, Russia and Poland. All exports go with ships from our own quays in Kragerø and Larvik. 

NCC kystsikringsstein sikrer kanalbredder i Bremen
Hyperit blocks used for protection of the Bremen channel sides.