Eksport av steinmaterialer

Vi eksporterer våre steinmaterial-produkter med skip.

NCC eksporterer steinmateriale til andre land med skip fra våre anlegg i Kragerø og Larvik. Eksporten skjer til Baltikum, Russland og Polen, men også til spesialprosjekter utenfor våre grenser.

English: NCC exports stone materials to other countries with ship from our quarries in Kragerø and Larvik. The main export countries are the Baltic countries, Russia and Poland, but also to special projects outside the Norwegian borders.