Trygge løsninger for boring og sprengning i NCC

Trygge løsninger for bergsprengning

NCCs boring- og sprengingsgruppe kan hjelpe deg med sprengning i steinbrudd, masseuttak eller andre typer sprengningsoppdrag. Takket være svært erfarne medarbeidere, en ressursfull maskinpark og våre digitale systemer, kan du føle deg sikker på at sprengningen er trygg og effektiv.

Når det gjelder bergsprengning, er erfaringen basert på ekspertise og nøyaktighet i både ytelse og beregning. Digital måling av bergstruktur, avanserte borerigger og GPS-teknologi for maskinstyring øker nøyaktigheten. I tillegg er det alltid vårt team av erfarne og kunnskapsrike bergsprengere, borere og fagarbeidere som er avgjørende for et godt resultat.

Nøkkelen til trygg fjellsprengning

For oss i NCC har sikkerhet høy prioritet. Hver oppgave gir oss også mer kunnskap om hvordan vi reduserer påvirkning og forstyrrelser i følsomme miljøer, i tettsteder med mer.

Nøkkelen til en trygg og kostnadseffektiv fjellsprengning er nøye planlegging, risikostyring i tidlig stadium og nøyaktig gjennomføring. Komplekse oppdrag krever innovativ tankegang og gode løsninger. Ved å se på helheten og velge riktig løsning, beholder vi produksjonshastigheten du vil ha, på en kontrollert og sikker måte.

Miljøhensyn i forbindelse med bergsprengning

Gjennom valg av metoder, eksplosiver og tenningsutstyr, prøver vi å minimere miljøpåvirkning. Alle borevogner er utstyrt for drivstoffeffektiv drift. Hver jobb slutter med en redegjørelse for den totale mengden sprengstoff som brukes, lastkonsentrasjon, antall borehull, antall meter, størrelse i m3 og tonn.

Bli med på bruddsprengning på Valberg

NCCs avdeling for boring og sprengning sprenger i eksportbruddet på Valberg, Kragerø.