Samlet kompetanse i hvert enkelt innkjøp

I et gjennomsnittlig byggeprosjekt utgjør innkjøp rundt 75 prosent av hele byggekostnaden. Innkjøpene har derfor stor innvirkning på prosjektets samlede økonomi. Innkjøp er også forbundet med et ansvar for miljømessig og sosial bærekraft. Som sådan spiller måten vi velger å håndtere våre innkjøp på, en stor rolle for oss som selskap, men også for våre kunder.

Av den grunn har NCC lenge jobbet med å opprette en sterk og dyktig innkjøpsorganisasjon med fokus på spesialisering. Takket være selskapets størrelse, erfaring og systematiske innkjøpsarbeid kan vi tilby våre kunder de beste innkjøpsløsningene til markedets laveste totalkostnad.

Innkjøp er et høyt prioritert område når det gjelder effektivitet og bærekraft i byggeprosjekter. Et langsiktig og systematisk arbeid med innkjøpsprosessen gjør at vi kan styre kvalitet, miljø, helse og sikkerhet, distribusjon og pris på varene og tjenestene vi kjøper.

Vår innkjøpsorganisasjon jobber for å gjøre de mest optimale og spesifikke prosjektinnkjøpene som mulig og samtidig etablere langsiktige samarbeidsavtaler med leverandører, slik at vi kan utnytte det at samme type varer og tjenester går igjen i mange av våre byggeprosjekter.

Her benytter vi prinsippet om at alle deler av innkjøpsprosessen som ikke tilfører verdi, kan og skal bort. Internasjonale innkjøp håndteres gjennom innkjøpskontorer nær produsentene, en "Lead Buyer", spesialisering innen utvalgte kategorier og gode rammeavtaler med nøye utvalgte leverandører. Uansett type innkjøp kan du som kunde alltid dra nytte av vår samlede kompetanse i hvert enkelt tilfelle.

Fordeler med koordinerte innkjøp

  • Større spesialisering, som gir konkurransedyktige innkjøp
  • Kontroll med kvalitet, miljø, helse og sikkerhet
  • Kostnadseffektive voluminnkjøp
  • Sentraliserte kategoriinnkjøp, som gir systematisk innkjøpsarbeid
  • Lokale prosjektinnkjøpere , som gir nærhet til kunden gjennom hele prosjektet
  • Sikre, effektive og enkle internasjonal innkjøp
  • Langsiktige forhold til leverandører, som muliggjør utvikling av varer og tjenester
  • Pålitelige leveranser og effektiv produksjon