Slik bygger vi fremtiden med Virtual Reality

Virtual Reality (VR) er en ny og viktig teknologi også i byggebransjen. Den gir allerede mange muligheter og er i så rask utvikling at det stadig dukker opp nye bruksområder for oss i NCC.

Erfaring før den finnes

Med VR kan vi visualisere byggene og konstruksjonene våre før de faktisk er reist. Dermed kan vi vise produktet vi leverer til kunden, ikke bare i form av et digitalt konstruert bilde, men i omgivelser der kundene får oppleve produktet som om de selv befant seg inne i det. 360-graders visning og muligheten til å flytte rundt i det virtuelle miljøet gir en langt mer fullstendig og nøyaktig visuell opplevelse – nærmere virkeligheten.

Men VR er ikke bare en stor fordel for kundene – vi bruker det i design- og produksjonfasene for å bedre og kvalitetssikre prosjektmaterialet.

Mixed reality – en kombinasjon av eksisterende og nytt

På byggeplassen utnytter vi fordelene ved “blandet” realitet, eller Augmented Reality (AR) som det også kalles. I dette digitale miljøet kan vi blande virtuelle elementer med eksisterende og fysiske, virkelige elementer. Det innebærer et enormt potensial når det gjelder koordinering i produksjonen. Da kan vi for eksempel visualisere tekniske installasjoner og kontrollere dem på deres rette plass før de installeres.

Muligheten til å se et helt nytt bygg i fullt omfang på en tom byggegrunn før produksjonen i det hele tatt starter – eller få eksisterende forhold og bygg kombinert med sluttresultatet, for eksempel i rehabiliteringsprosjekter, er noe vi kommer til å se mye mer av i den nærmeste fremtid.