Droner – enklere planlegging, mindre tidsforbruk og et sikrere arbeidsmiljø

NCC er blant byggefirmaene i Norden som har kommet lengst i bruken av droner. Ved hjelp av droner kan NCC filme og ta bilder fra luften samt generere sentrale data som gir betydelige gevinster både under planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

Vi bruker droner til en rekke ulike oppgaver. Ettersom vi har ferdighetene og teknologien, gir bruk av droner stor gevinst i de enkelte prosjektene, i form av enklere planlegging, mindre tidsforbruk og et sikrere arbeidsmiljø.

NCC er for eksempel engasjert i flere større infrastrukturprosjekter der det er helt avgjørende å kunne anslå volumer, antall og arbeidstimer raskt, både som underlag for beregninger og for å visualisere prosjekter. Etter en 15 minutters flytur med en drone kan vi bruke fotografier fra forskjellige vinkler til å måle høydeforskjeller i et område på 100 000 kvadratmeter og finne ut nøyaktig hvor mye materiale som trengs. Vi får dessuten grafikk som avdekker alle detaljer. Et slikt arbeid ville ta flere dager med tradisjonelle metoder.

Multikopterdronen, som er den typen drone vi bruker i NCC, styres av en pilot på bakken. Per i dag har vi en dronepilot i Norge.

Vi bruker droner:

  • som grunnlag for visualisering
  • til å ta bilder av landskapet
  • til å ta 360-graders panoramabilder
  • til planlegging av modeller på arbeidsplasser
  • som grunnlag for prosjektplanlegging
  • i landmålinger og inspeksjoner
  • til å foreta volumberegninger
  • til å lage 3D-modeller av landområder
  • til å lage 3-modeller av bygg og andre konstruksjoner

NCC-drone gir store gevinster i bygg- og anlegg

Flere fordeler med bruk av drone