Droner - gir enklere planlegging, er tidsbesparende og skaper et tryggere arbeidsmiljø

NCC er blant byggefirmaene i Norden som har kommet lengst når det gjelder bruk av droner. Med droner kan vi ta bilder og lage filmer fra luften, og bidra i prosjektene med oppgaver som blant annet volumberegninger og opprettelse av modeller.

Dronetjenesten tilfører NCCs prosjekter merverdi gjennom et nettverk av lokalt baserte dronekoordinatorer og piloter. Ekspertise og teknologi er i stadig utvikling over hele selskapet, noe som gir store fordeler for prosjektene ved at det gir enklere planlegging, er tidsbesparende og bidrar til et tryggere arbeidsmiljø.

Fra dager til minutter på innsamling av data

Droner benyttes til forskjellige oppgaver i virksomheten vår. I infrastrukturprosjekter er det helt avgjørende å kunne beregne volumer, mengder og arbeidstimer raskt, både for å kunne utarbeide informasjon for beregninger og for å visualisere prosjekter. Med en drone tar det bare 15 minutter å lage fotografier fra ulike vinkler, slik at vi kan måle høydeforskjeller i et område på 100 000 kvadratmeter. Dermed vet vi nøyaktig hvor mye materiale vi trenger. Vi får dessuten grafikk som avdekker hver minste detalj. Det ville tatt flere dager å utføre samme jobb med tradisjonelle metoder.

I NCC brukes droner:

  • som grunnlag for visualisering
  • for å ta bilder av landskapet
  • for å ta 360-graders panoramabilder
  • for planlegging av modeller på arbeidsplasser
  • som grunnlag for prosjektplanlegging
  • i landmålinger og inspeksjoner
  • for å levere volumberegninger
  • for å lage 3D-modeller av landområdet
  • for å lage 3D-modeller av bygninger og andre konstruksjoner

NCC-drone gir store gevinster i bygg- og anlegg

Med drone over dobbeltsporbyggingen Venjar-Eidsvoll