NCC NoDig Klimakalkulator

Med NCCs klimakalkulator kan du enkelt beregne og sammenligne klimabelastninger mellom gravefrie metoder for rørfornyelse kontra tradisjonelle metoder med utgraving for ledningfornyelse. Se hvilke besparelser du kan gjøre i dag!

Hvorfor en klimakalkulator?

NCC tilbyr ett bredt utvalg av gravefrie metoder som i tillegg til å være økonomisk fordelaktige, produksjonseffektive og gir minimale forstyrrelser for omgivelsene, også gir en betydelig lavere miljøbelastning. Med NCC NoDig Klimakalkulator kan vi mer konkret vise hvilken klimabesparelse gravefrie metoder representerer.

Det er først og fremst oppgravingen som har stor klimapåvirkning, og det er her de gravefrie metodene utgjør en stor forskjell – færre maskintimer, færre transporter, minimerte asfalteringsbehov og reduserte behov for knust stein, for å nevne noen eksempler.

Avhengig av rørdybde, dimensjoner, materialer og antall rør som skal fornyes, kan gravefrie metoder redusere klimapåvirkningen opp til 90 prosent sammenlignet med tradisjonell oppgraving for rørfornyelse.

Hvordan fungerer NCC NoDig Klimakalkulator?

NCC NoDig Klimakalkulator er et LCA-basert enkelt verktøy som beregner klimabesparelser (GWP) som kan gjøres med NoDig. Verktøyet kan brukes på et tidlig tidspunkt som beslutningsgrunnlag for valg av metode og delvis som en unik oppfølging av hvert enkelt prosjekt.

I NCC NoDig Klimakalkulator kan du sammenligne klimapåvirkningen av de vanligste gravefrie metodene for rørfornyelse med tradisjonelle rørfornyelsesmetoder. Det er også mulig å kombinere flere NoDig-metoder.