Naboinformasjon

På oppdrag fra kommunen renoverer NCC kloakknettet i gaten, UTEN oppgraving. Her er noen råd til berørte beboere for hvordan minimere eventuelle ulemper i perioden arbeidene pågår.

Renoveringen vil foregå med en gravefri metode, hvor en bløt, polyesterimpregnert glassfiberstrømpe blir installert, og deretter herdet med UV-lys. I enkelte tilfeller må vi grave opp et punkt hvor eksisterende rør har kollapset.

Lukt

Det kan i enkelte tilfeller oppstå litt lukt fra tørre vannlåser eller sprukne rør. Fyll da litt vann i alle sluk og servanter, og trekk ned i alle toalett slik at vannlåsene fyller seg. 

Åpne opp et vindu, og få luftet ut, da lukten kan sitte igjen noen dager hvis den blir innestengt.
Lukten kan også komme når vi jobber på andre strekninger i gaten, som ikke er tilknyttet deres bolig.

Spar på vannet!

Den dagen renoveringen skjer vil avløpsrøret fra deres bolig være plugget i tilkoblingspunktet til hovedledningen. 

I røret mellom huset og hovedledning er det bare plass til en begrenset mengde vann, forsøk derfor å la vaskemaskin og oppvaskmaskin være avslått, og vent med å dusje til vi er ferdig med arbeidet.
Toalettet kan benyttes.

Skilting i gaten

Det er viktig at oppsatt parkeringsforbud følges, da dette er av avgjørende betydning for arbeidets gjennomføring. Det kan til tider se ut som det ikke skjer noe i gaten, dette er på grunn av at arbeidene foregår under bakken, og ikke nødvendigvis i den kummen som er nærmest der du bor.

Likevel har vi behov for tilgang til denne kummen i hele perioden, da det kan være arbeidsoperasjoner som må utføres i korte perioder fra akkurat denne kummen. Dersom vi ikke kommer til, vil dette få en direkte innvirkning på fremdriften i prosjektet, og vi vil være nødt til å utvide perioden med parkeringsforbud.

 

10 hurtige steg til en helt ny ledning

  1. Besiktelse og oppmåling. Det aktuelle røret måles opp, filmes, og skader og tilkoblinger noteres.
  2. Skreddersydd. Glassfiberstrømpen dimensjoneres og produseres i nøyaktige diametere, og lengder, med hensyn til leggedybder, holdfasthet og grunnvannsforhold.
  3. Ledningen renses. Eventuelle innstikk slipes bort og ledningen høytrykkspyles helt ren for løse komponenter.
  4. Rørinspeksjon før installasjon
  5. Montering av strømpen. Monteringen skjer, uten graving, mellom de eksisterende kummene.
  6. Herding med UV-lys. Strømpen herdes svært hurtig med UV-lys som dras gjennom strømpen, slik dannes et nytt, sterkt rør inni det gamle. Metoden krever minimalt energiforbruk, sammenlignet med andre herdemetoder.
  7. Tilkoblingene åpnes. Etter herdingen åpnes tilkoblingen ved hjelp av en fjernstyrt robot.
  8. Hatteprofiler installeres
  9. Kummer renoveres. Kumarbeidene gjøres i flere omganger, da mørtel må herde og arbeidsforholdene er for trange til at all jobb kan gjøres i en operasjon.
  10. Sluttkontroll og dokumentasjon. Det nye røret filmes, og dokumenteres på video, og er så umiddelbart klart til bruk.