Naboinformasjon

På oppdrag fra kommunen renoverer NCC kloakknettet i gaten, UTEN oppgraving. Her er noen råd til berørte beboere for hvordan minimere eventuelle ulemper i perioden arbeidene pågår.

Renoveringen vil foregå med en gravefri metode, hvor en bløt, polyesterimpregnert glassfiberstrømpe blir installert, og deretter herdet med UV-lys. I enkelte tilfeller må vi grave opp et punkt hvor eksisterende rør har kollapset.

Lukt

Det kan i enkelte tilfeller oppstå litt lukt fra tørre vannlåser eller sprukne rør. Fyll da litt vann i alle sluk og servanter, og trekk ned i alle toalett slik at vannlåsene fyller seg. 

Åpne opp et vindu, og få luftet ut, da lukten kan sitte igjen noen dager hvis den blir innestengt.
Lukten kan også komme når vi jobber på andre strekninger i gaten, som ikke er tilknyttet deres bolig.

Spar på vannet!

Den dagen renoveringen skjer vil avløpsrøret fra deres bolig være plugget i tilkoblingspunktet til hovedledningen. 

I røret mellom huset og hovedledning er det bare plass til en begrenset mengde vann, forsøk derfor å la vaskemaskin og oppvaskmaskin være avslått, og vent med å dusje til vi er ferdig med arbeidet.
Toalettet kan benyttes.

Skilting i gaten

Det er viktig at oppsatt parkeringsforbud følges, da dette er av avgjørende betydning for arbeidets gjennomføring. 

 

8 hurtige steg til en helt ny ledning

1. Besiktelse og oppmåling Den skadde ledningen måles opp, filmes, og skader og tilkoblinger noteres.

2. Skreddersydd Strømpen dimensjoneres og produseres i nøyaktige diametre og lengder med hensyn til leggedybder, holdfasthet og grunnvannsforhold.

3. Ledningen renses Eventuelle innstikk slipes bort og ledningen høytrykkspyles helt ren for løse komponenter.

4. TV-kontroll før installasjon

5. Montering av strømpen Monteringen skjer uten graving mellom de eksisterende kummene som brukes som utgangspunkt for å vrenge inn det nye målbestilte materialet inn i den skadde ledningen med trykkluft.

6. Herding med UV-lys Strømpen herdes svært hurtig med UV-lyslamper som dras gjennom strømpen, slik at det svært hurtig dannes et nytt, sterkt rør inni det gamle. Metoden krever minimalt energiforbruk, sammenlignet med andre herdingsmetoder

7. Stikkrørene slipes opp Etter herdingen åpnes stikkrørene ved hjelp av en fjernstyrt robot med overvåkningskamera. Det nye røret blir så sterkt at man kan la gamle, unødvendige stikkrør være stengt, uten risiko for deformasjonsskader på det nye røret.

8. Sluttkontroll og dokumentasjon Det nye røret filmes og dokumenteres på video, og er så umiddelbart klart til bruk.