Kumrenovering

Rask og effektiv renovering av kummer.

Permacast-isolering er et komplett system for renovering av kummer. Metoden gir en ny kum i en eksisterende.

  • Setter en effektivt stopp for all innlekkasje av grunnvann og forurensinger
  • Svært kostnadseffektivt sammenlignet med bygging av en helt ny kum
  • Hindrer at røtter vokser inn
  • Hurtig metode – for å renovere en kum kreves det en driftsstopp på bare noen timer
  • Høye trykkfasthetsverdier som oppfyller høye krav til tetthet og kjemisk resistens

Garantert tett kum

Lekke og skadde nedstigningskummer er et problem for mange kommunale og private ledningseiere. Det å tette sprekker og skjøter er bare en kortsiktig løsning. Med et kompletterende, innvendig belegg med permacast-metoden skapes det derimot en varig, garantert tett kum. Det nye belegget forhindrer innlekkasje av grunnvann og forurensinger i tillegg til å motvirke korrosjon og forvitring.

Hurtig og effektiv metode

Kummen renses ved høytrykksspyling før rørkoblingene kobles til. Sprekker og dype skader fylles for hånd med Permacast-tettemasse (en spesialbetong). Deretter plasseres det et roterende sprøytehode i bunnen av kummen. Tetningsmassen pumpes til sprøytehodet som sprer massen på kummens innervegger. Sentrifugalsprøyten føres opp og ned i kummens sentrumsakse og belegger veggen med en tett permacast-overflate med nøyaktig den tykkelsen som ønskes.

Prinsippet for innvendig sentrifugalsprøyting av Permacast-masse. Sluttresultatet blir en ny, tett kum med lang levetid og god resistens mot kjemisk påvirkning.

Tage Odland

Prosjektleder ledningsrenovering, NCC Infrastructure