UDI flytter til Valle View:
Et av Norges største flytteprosjekter

UDI har siden 1999 hatt kontorer i Hausmannsgate sentralt i Oslo sentrum. Gjennom årene har direktoratet vokst ut av lokalene og på slutten lokalisert fem forskjellige steder. Etter en vurdering i 2017 ble det vedtatt at de skulle inn i nye lokaler. Valget falt på Valle View, et signalbygg kun seks minutter med T-bane fra Oslo sentrum.

UDI flyttet til Valle View - en omstendelig flytteprosess
UDI flyttet til Valle View - en omstendelig flytteprosess med god hjelp fra NCC PD
– Gjennom hele prosessen har vi stort sett bare hatt kontakt med to-tre personer fra NCC PD og det har gått smertefritt. Vi har hatt nesten daglig kontakt og NCC har vært tydelige og hjelpsomme hele veien. De snakker samme språk som oss og har vært til uvurderlig hjelp underveis i prosessen og har gjort samarbeidet med alt fra interiørarkitekter til håndverkere enklere for oss.
Toyne Vikerheim
Nå bruker vi lokalene aktivt for å tiltrekke oss kompetente folk. Vi ligger kun 6 minutter unna Oslo-S med t-bane, noe som gjør det enda enklere og raskere for pendlere som kommer utenbys fra.
Irene Brønlund Opseth, Prosjektleder for nye arbeidsplasskonsepter