Vi bygger drømmeboliger

NCC er en ledende aktør innen boligbygging i Norden. Vi har lang erfaring som spenner over hele verdikjeden, fra utvikling og prosjektering til bygging.

Vi utvikler og bygger boliger og leiligheter

NCC bygger boliger med høyt fokus på miljø og kvalitet. Vår kompetanse innen boligbygging sprer seg til ulike byggenheter som blokkleiligheter, rekke- og kjedehus samt kombinerte bolig- og næringsbygg. Våre kunder er i hovedsak profesjonelle eiendomsutviklere og investorer som øyner muligheter i attraktive områder.

Vår ambisjon er å skape attraktive boliger tilpasset individuelle behov. Å utvikle nye boliger er en kundedrevet prosess, basert på grundige analyser av fremtidig boligbehov.

Når du har en spesiell utfordring

Har du en utfordrende tomt, en klar visjon eller en eiendom i A-klassen som krever noe helt ekstraordinært? Kanskje du ønsker å bygge passivhus, et bygg i massivtre, samarbeide med en spesiell arkitekt, eller benytte deg av våre utprøvde byggkonsepter? Under NCCs tak finner du all fagkunnskap du trenger fra erfarne utviklere, konstruktører, installatører og innkjøpsspesialister til energi- og miljøeksperter. Sammen finner vi de beste løsningene for nettopp ditt boligprosjekt.

Miljøfokus

For NCC er det viktig å bygge miljøvennlig, og mange av våre boliger er bygget som lavenergihus. Slike bygg er meget godt isolert, slik at kroppsvarme, elektriske apparater og belysning står for mye av oppvarmingen. Også jordvarme blir benyttet og sammen reduserer dette energibruken og miljøpåvirkningen, slik at driftskostnadene blir lavere.

NCC er også først i Norge med å tilby Svanemerkede leiligheter.