Boligbygging

NCC er en ledende aktør innen boligbygging. Vi har lang erfaring som spenner over hele verdikjeden, fra utvikling og prosjektering til bygging.

NCC bygger boliger med høyt fokus på miljø og kvalitet. Vår kompetanse innen boligbygging sprer seg til ulike byggenheter som blokkleiligheter, rekke- og kjedehus samt kombinerte bolig- og næringsbygg. Våre kunder er i hovedsak privatpersoner, men vi arbeider også med investorer som øyner muligheter på attraktive områder.

Vår ambisjon er å skape attraktive boliger tilpasset individuelle behov. Å utvikle nye boliger er en kundedrevet prosess, basert på grundige analyser av fremtidig boligbehov. 

Miljøfokus

For NCC er det viktig å bygge miljøvennlig, og mange av våre boliger er bygget som passivhus. Et passivhus er meget godt isolert, slik at kroppsvarme, elektriske apparater og belysning står for mye av oppvarmingen. Også jordvarme blir benyttet og sammen reduserer dette energibruken og miljøpåvirkningen, slik at driftskostnadene blir lavere.

NCC er også først i Norge med å tilby Svanemerkede leiligheter