NCCs løsninger for lager og logistikk

Asfaltering for lager og logistikk

Legg grunnlaget for smidig logistikk og et velfungerende lager med asfaltløsninger som tåler belastningen

Logistikk er et eget fag, og her som så mange andre steder gir en solid og slitesterk løsning de beste forutsetningene for å lykkes med travle og systematiserte oppgaver. Slitesterke dekker og membraner av høy kvalitet betyr at oppgavene kan utføres med større grad av smidighet og effektivitet. Sammen kartlegger vi behovene og legger grunnlaget for null avbrudd.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat! Vi er stolte over fagkunnskapen vår og bruker den til å utarbeide skreddersydde løsninger, slik at ethvert prosjekt får det beste utgangspunktet for riktige og varige løsninger.

Innkjøring og utkjøring

Effektiv logistikk starter ved innkjøring

En velkonstruert og godt planlagt innkjørsel bidrar til enklere distribusjon til og fra logistikksentralen. Innkjørsler som må tåle belastningen av lastebiler og andre tunge kjøretøyer, er sårbare for hull og svekkelser i veidekket – særlig i perioder med store temperatursvingninger. Vi sørger for å legge slitesterke løsninger som styrker sikkerheten på anlegget, og som gjør at man unngår unødvendige avbrudd i transportstrømmen.

Løsning

AB PMB for en slitesterk løsning.

 

Ankomstpartier

Sikkerhet og god flyt i ankomstpartier

Vår erfaring viser at det lønner seg å tenke både sikkerhet og utseende ved planlegging av ankomstpartier. Praktiske løsninger som farget asfalt, kantstein og oppmerking sørger for at begge disse blir ivaretatt og at trafikken flyter jevnt og fint både inn og ut. Dekket ved ankomsten er ofte det som er utsatt for den tøffeste bruken, og trenger ofte en mer hardfør løsning.

Løsninger

Asfalt med PMB for et slitesterkt dekke.
Støpeasfalt i forskjellige farger.

 

Lager og lagerplasser

Hjertet i enhver logistikksentral

Dekket i et lager må ofte være konstruert for å tåle svært kraftig statisk belastning, samtidig som det må tåle høye nivåer av mekanisk spenning. I visse situasjoner kan også varme som er forårsaket av mikrobiologiske prosesser, føre til skade. Det kan også være at bruksområdet for lageret vil endre seg over tid. Jo bedre grunnlag, jo bedre rustet er lageret for fremtiden.

I NCC har vi lang erfaring med å utvikle slitesterke lagerløsninger som er skreddersydd til oppdragsgivers konkrete behov.

Løsninger

AB PMB for en sterkere løsning enn standard asfalt.
NCC Strongphalt for de tøffeste påkjenninger.

 

Lasteramper

Lasterampen – en sentral brikke i logistikksentralen

Lasteramper spiller en viktig rolle i alle logistikksentraler, og hvis de er godt planlagt, kan de øke effektiviteten kraftig. Vi sørger for dekker som er så slitesterke at de takler uhell med last som faller av. Ved å merke områdene tydelig med kontrastfarger kan man vise sjåførene vei til de avsatte områdene som er solide nok til å tåle tunge statiske belastninger og mekanisk spenning – og slik gi sjåførene større trygghet når de nærmer seg lasterampen.

Løsning

NCC Strongphalt for de tøffeste påkjenninger.

 

Parkering for medarbeidere

Medarbeiderne fortjener en skikkelig parkeringsplass

Det første dine medarbeidere gjør en vanlig arbeidsdag er ofte å parkere bilen sin ved arbeidsplassen. I en helhetlig løsning er også denne parkeringen tilrettelagt på best mulig måte. NCC kan sørge for dekker som fungerer godt også i kraftig nedbør, og der medarbeidere kan ferdes trygt også på de kaldeste vinterdagene.

Vi sørger også for tydelig merkede områder, noe som bidrar til sikker bruk. Medarbeidernes parkeringsplasser brukes gjerne også av besøkende og kan være den første delen av virksomheten som gjestene kommer i kontakt med. Sammen planlegger vi en god løsning.

Løsninger

AGB/AB som standard asfalt.
Støpeasfalt med farger til for eksempel ladestasjoner (grønn), handicap-plasser (blå) og gangveier (rød).
Kantstein.
Fartsdumper.
Oppmerking.

 

Industrigulv og lagergulv

Selve grunnlaget for god drift

Det er mange faktorer som bidrar til velfungerende industribygg og lager. Robuste og jevne dekker er en viktig brikke i puslespillet. Jevne og solide dekker kan være avgjørende for både sikkerhet og effektivitet. En lysere nyanse på gulvet kan gi medarbeiderne bedre oversikt. Vi sørger for å lage et sklisikkert dekke som er enkelt å holde rent samtidig som det er solid nok til å tåle belastningene som følger av mekanisk spenning, kjemisk nedbryting og punktlaster.

Løsning

NCC Strongphalt - støyreduserende, skjøtefritt, slitesterkt og vedlikeholdsfritt.

 

Havneområder

Effektiv logistikk begynner på gulvet

På kaier og i havneområdene foregår noe av den tyngste logistikken, og det stilles en rekke krav til effektivitet og sikkerhet. Smidig logistikk henger tett sammen med sikkerhet, og da er valg av dekke avgjørende. Dekket må være slitesterkt nok til å tåle statisk belastning fra tunge hjullaster så vel som mekanisk spenning. Vi anbefaler et jevnt, skjøtefritt dekke.

Løsninger

AB masser med PMB for en sterkere løsning enn standard asfalt.
NCC Strongphalt for de tøffeste påkjenninger.

 

Skriv inn din kontaktinformasjon bedrift

Les mer om vår personvernspolicy