Hva koster asfaltering?

Kostnadene ved å asfaltere er avhengig av hvilke forhold som ligger til grunn, og påvirkes av flere ulike faktorer. Kontakt oss hvis du har et asfaltprosjekt du ønsker å vite prisen på.

Fordelene med asfaltering er mange. Det er vedlikeholdsfritt, motstandsdyktig og et kostnadseffektivt alternativ. Et godt grunnarbeid og faglig utført arbeide gir et sikkert og velfungerende asfaltbelegg for mange år framover.

Her er noen eksempler på faktorer som avgjør kostnaden for asfaltering:

Størrelse

Størrelsen på arealet som skal asfalteres påvirker totalprisen, men ofte er prisen per kvadratmeter oppgitt.

Kvalitet

Kvaliteten på asfalten avhenger av bruksområdet og egenskapene til den ferdige overflaten. Høy belastning, drenering, støyreduksjon, trafikkvolum er noen eksempler på faktorer som styrer asfaltkvaliteten.

Forberedende arbeid

En god asfaltoverflate krever riktig og et solid underlag. Mengden forarbeid og hvor mye som skal suppleres eller justeres, påvirker kostnadene.

Arbeidskostnad

Arbeidskostnad inkluderer maskiner og personell, og baserer seg på transport og antall maskiner som kreves for å utføre arbeidet.
Vi kan gjøre en befaring der vi måler og vurderer arbeidsområdet før vi gir en pris. Dine ønsker og krav sammen med våre beregninger danner grunnlaget for et godt samarbeid. Basert på de ønskene du beskriver, foreslår vi passende tekniske løsninger som gir et sikkert og velfungerende asfaltbelegg i mange år framover.