Vinderenborgen, Oslo

I 2008 brant Conditorigården, mer kjent som Jeppes Kro, i Slemdalsveien 70 på Vinderen. Restene av det verneverdige bygget lot seg ikke redde, men nå er Vinderenborgen realisert på tomten og setter sitt preg på nærområdet.

Det ble tidlig klart at Vinderenborgen ikke skulle bygges i samme stil som det gamle bygget. Bygget er prosjektert etter rammene i den gamle reguleringen, slik at høyder, lengder og bredder er satt etter det gamle byggets form. Vinderenborgen er H-formet, og er på fire etasjer, der den øverste etasjen er inntrukket. Bygget inneholder butikker og serveringssteder, parkeringsplasser og kontorer.

Byggets bæresystem består av plasstøpte betongvegger i kjeller samt stål og hulldekker. Ytterveggene er klimavegger i tre, med utvendige fasader av tegl, naturstein, glass og aluminium. Kontoretasjene i 2. til 4. etasje er i energiklasse A.

Totalentreprisen er utført av OKK Entreprenør, en del av NCC siden 10. august 2012.

Foto: Byggeindustrien