Valle Vision, Oslo

NCC inngikk 1. september 2021 kontrakt med Union Eiendomskapital, på vegne av fondet UREF II Holding, om bygging av Valle Vision på Helsfyr i Oslo.

Kontorbygget skal sertifiseres til BREEAM Excellent og blir på totalt 22.300 kvadratmeter. Valle Vision blir tredje byggetrinn på Valle, hvor NCC tidligere har gjennomført byggetrinn 1 og 2. 

- Etter tilbudsutsendelse blant tre ulike entreprenører er det meget gledelig å se at NCC Building svarte godt på oppgaven, viste entusiasme samt utøvde profesjonalitet i alle ledd hva gjelder pris, kvalitet og trygghet for leveransen. Vi som byggherre gleder oss til byggestart og videre samarbeid for å realisere et flott byggeprosjekt, sa Lars-Erik Wogsted i Union i forbindelse med kontraktsigneringen.

Valle Vision vil bestå av 14 etasjer samt 2 underetasjer med blant annet garasjekjeller. Kontorlokalene blir moderne med åpent landskap og et funksjonelt og pent uttrykk i alle fellesarealer. I første etasje etableres det en restaurant og i andre etasje blir det møteromsenter. Planlagt oppstart er 3. kvartal 2021 med ferdigstillelse 3. kvartal 2023.


Uttrykket i Valle Vision står i stil med de to andre byggene og flere av NCCs samarbeidspartnere og leverandører blir med videre også i dette byggetrinnet. 

Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise.

Illustrasjoner: Goldbox

  • Valle Vision, Oslo Illustrasjon: Goldbox

  • Valle Vision, Oslo Illustrasjon: Goldbox

  • Valle Vision, Oslo Illustrasjon: Goldbox

Markus Stellander

Distriktsleder Stor-Oslo, NCC Building Nordics