Valle View, Oslo

Kontorbygget Valle View på ca 22 000 kvadratmeter er designet av Lund & Slaatto Arkitekter og er et attraktivt landemerke på Helsfyr. Du kan godt si at det er et kontorbygg med høye ambisjoner.

Valleområdet er gradvis blitt utviklet til en attraktiv bydel med arbeidsplasser, et godt servicetilbud og nye boliger. NCC har hatt en sentral posisjon i dette utviklingsarbeidet.

NCCs utviklingsprosjekt på Valle består av fire planlagte kontorbygg, hvorav det første prosjektet, Valle Wood, ble ferdigstilt våren 2019. Byggetrinn 2, Valle View, ble ferdigstilt i slutten av fjerde kvartal 2020. 

Valle View er miljøsertifisert til BREEAM NOR Excellent. NCCs mål er å minimere miljøpåvirkning og verdiskapning for kunder og samfunn med miljøsertifiserte bygninger, attraktive arbeidsplasser og inkluderende bymiljøer.