Tou Park, Stavanger

Tou Park er et boligprosjekt som ligger på østsiden av Stavanger sentrum.

NCC har bygget 5 boligtrinn, parkeringshus og lekeplasser tilhørende området Tou Park. Når det siste trinnet er på plass skal det være bygget 280 nye leiligheter. Prosjektet har et samlet bruksareal på 16 500 kvadratmeter i tillegg til 1 000 kvadratmeter næringsareal. Parkeringshuset er på to nivåer med en lekeplass på oversiden.

Arkitekten har ivaretatt kvalitetskrav om grøntdrag mellom boligene, noe som forsterker et godt utemiljø for beboerne.

Leilighetene er bygget i energiklasse B.