Tinghushaven

Tinghushaven blir et tidsriktig og moderne boligbygg med god miljøstandard.

Bak prosjektet Tinghushaven står eiendomsutvikler og utbygger Glitre Eiendom AS. Det er solgt 26 leiligheter og rammetillatelse foreligger.

Tinghushaven skal inneholde 38 leiligheter med underliggende parkeringskjeller med automatisk parkeringssystem.

Prosjektet bygges i et område med utfordrende grunnforhold. Det er NCC ved OKK Entreprenør i Drammen som er totalentreprenør. OKK bygger mye i Drammen og har god erfaring med denne type grunnforhold.

Illustrasjon: Glitre Eiendom AS