Telenor Arena, Bærum

NCC har fra 2007-2009 bygget fotball- og flerbruksstadion Telenor Arnena på Fornebu i Bærum.

Prosjektet Telenor Arena er en flerbruksarena med permanent tak. Da den ble bygget var den den første overdekkede fotballarena i sitt slag i Skandinavia.

Anlegget har en kapasitet på inntil 25 000 mennesker og består av en stor flerbrukshall, samt en tilstøtende næringsdel. Næringsarealene tilknyttet arenaen er fordelt på et 7 etasjers bygg og et areal under arenaens tribuner, med BTA på 22 900 m². Total areal for hele bygget er 40 700 m².

Arenaen er gitt en signalform som er synlig og er lett gjenkjennbar. De avrundede veggene er værhud av oppspent duk med bakenforliggende belysning.

Nytt og utfordrende på prosjektet var takkonstruksjonen over hallen. Takkonstruksjonen består av til sammen 30 ståldragere med høyde på 15 m og med spennvidder på 115 m. Hver drager veier til sammen 90 tonn. En drager består av elementer på 20 m, som var den maksimallengden som var praktisk mulig å transportere.

Elementene ble heist opp i halvdeler hver for seg og stabilisert på et montasjetårn midt i hallen før det ble koblet sammen til en komplett drager. Stadioen var videre fundamentert med stålkjernepeler. Det ble i alt støpt en ca. 10 000 m² plate på mark og montert ca. 17 000 m² hulldekker av type HD265 på prosjektet.