Studentboliger i Brenneriveien, Oslo

NCC inngikk i april 2020 avtale med Studentsamskipnaden SiO for bygging av 209 studentboliger i Brenneriveien 11 i Oslo.

Rivearbeidene på tomten startet opp i mai 2022, og planlagt ferdigstillelse er høsten 2024.

Brenneriveien 11 er sentralt plassert langs Akerselva på Grünerløkka i Oslo og vil bestå av 209 studentboliger i 2. til 7. etasje med fellesfunksjoner og næringslokaler i første etasje. Totalt areal er beregnet til om lag 9.100 BRA.

– Vi har gjennom et vellykket samspill med SiO, arkitekter fra A-Lab og øvrige aktører i prosjektet jobbet frem et svært gjennomarbeidet og effektivt prosjekt. Gjennom vår strukturerte arbeidsmetodikk og bruk av digitale verktøy har vi jobbet etter en metodikk som bidrar til gjennomtenkte og fremtidsrettede studentboliger med høy bokvalitet og bærekraftige løsninger, sa Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge i forbindelse med signeringen av avtalen.

Samarbeid med Enova

Prosjektet gjennomføres med tydelig miljøprofil med fokus på bærekraft og bevisste valg av miljøvennlige materialer og løsninger. Byggeprosjektet er et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass i samarbeid med Enova, og det er utviklet en ombruksrapport for kartlegging av det eksisterende byggets materialer som grunnlag for eventuell gjenbruk.

Det vil bli et allment tilgjengelig torg mot gatetunet, samt at det langs Akerselva skal utvikles et grønt parkrom for opphold og aktivitet tilrettelagt med turvei.

Markus Stellander

Distriktsleder Stor-Oslo, NCC Building Nordics

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger