St. Olavs hospital

Nord-Europas mest moderne sykehus.

St. Olavs hospital er et av Norges største helseforetak og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. NCC har bygget tre behandlingsbygg på til sammen 75 300 kvm.

De tre behandlingsbyggene er gastrosenteret (24 200 kvm for behandling av mage- og tarmlidelser, kreft og blodsykdommer), akutten og hjerte-lunge-senteret (35 000 kvm) og bevegelsessenteret (16 100 kvm for ortopedi og revmatologi).

Fakta

  • Prosjekt: Tre behandlingsbygg på tilsammen 75 300 kvadratmeter
  • Byggetid: 2006 - 2009
  • Kunde: Helsebygg Midt-Norge 
  • Kontrakt: 1100 millioner kroner
  • Arkitekt: NSW, Medplan og Arstad
Lars Petter Gamlem
Lars Petter Gamlem

Distriktssjef Trondheim, NCC Building