St. Olavs hospital

Nord-Europas mest moderne sykehus.

St. Olavs hospital er et av Norges største helseforetak og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. NCC har bygget tre behandlingsbygg på til sammen 75 300 kvm.

De tre behandlingsbyggene er gastrosenteret (24 200 kvm for behandling av mage- og tarmlidelser, kreft og blodsykdommer), akutten og hjerte-lunge-senteret (35 000 kvm) og bevegelsessenteret (16 100 kvm for ortopedi og revmatologi).