Søbakken skole

NCC rehabiliterer og bygger Søbakken skole.

Kontrakten omfatter et nytt bygg i to etasjer, som skal romme åtte klasserom i tillegg til to klasserom for SFO. I tillegg bygges nye arealer i en forlengelse av eksisterende administrasjonsbygg, med kantine for bruk som forsamlingslokale, samt kjøkken og møterom.

Prosjektet omfatter også rehabilitering av administrasjonsbygget. Arbeidene skal ferdigstilles til skolestart 2015.

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics