Søbakken skole

NCC rehabiliterer og bygger Søbakken skole.

Kontrakten omfatter et nytt bygg i to etasjer, som skal romme åtte klasserom i tillegg til to klasserom for SFO. I tillegg bygges nye arealer i en forlengelse av eksisterende administrasjonsbygg, med kantine for bruk som forsamlingslokale, samt kjøkken og møterom.

Prosjektet omfatter også rehabilitering av administrasjonsbygget. Arbeidene skal ferdigstilles til skolestart 2015.

Fakta

  • Prosjekt: Rehabilitering og tilbygg av Søbakken skole
  • Byggetid: Juni 2014 - august 2015
  • Kunde: Elverum Kommune
  • Entrepriseform: 
    Totalentreprise
  • Kontrakt: 79 millioner kroner
  • Arkitekt: Aursand og Spangen AS
Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Distriktsjef Øst , NCC Building