Slora flerbrukshall

NCC bygger flerbrukshall i Slora.

Slora flerbrukshall i Skedsmo gjennomføres i en totalentreprise av NCC.

NCC fikk full score på samtlige tildelingskriterier, inklusiv pris, på Slora flerbrukshall. Prisen var 2,5 prosent lavere enn nærmest konkurrent, og øvrige tildelingskriterier var kvalitet og funksjonalitet i foreslått løsning, herunder arealeffektivitet og arkitektonisk uttrykk, kvalitet og energiøkonomi.

Begge byggeplassene blir Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. Det innebærer streng kontroll og håndtering av avfall, støy og støv og redusert energiforbruk. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics