Skoggata bo- og servicesenter

Nytt bo- og servicesenter for eldre i Moss.

Byggeprosjektet omfatter oppføring av Skoggata bo- og servicesenter i Moss sentrum, med 52 leiligheter over fem etasjer. I tillegg inngår tekniske rom, servicesenter, kontorer og utomhusarealer. Bygget er totalt 5900 m2 og har fasade i tegl.

Skoggata bo- og servicesenter er en Grønn byggeplass.

Grønn byggeplass er NCCs navn på klimatilpasset byggeproduksjon, hvor det tas hensyn til miljøet både på byggeplassen og i selve produksjonen. Miljøkonseptet er utviklet av NCC og stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter.

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics