Sikkerhetsbygg St.Olavs hospital i Trondheim

NCC inngikk i april 2019 avtale med St.Olavs hospital og Sykehusbygg HF om bygging av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprisekontrakt og har en verdi på 336 MNOK inkl mva.

Arbeidet med å utvikle sikkerhetsbygget - samspillsfasen - startet i august 2018 og NCC har sammen med St.Olavs hospital utviklet et bygg på 6 750 kvadratmeter bygningsareal, samt store utearealer. 

Sykehusbygget som NCC oppfører er aldri tidligere bygget i Norge. 

Sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital tar hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern, og har 21 sengeplasser fordelt på tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særreaksjonen tvungen psykisk omsorg.

Selve byggingen av sikkerhetsbygget startet på Østmarka i september 2019, og det skal etter planen stå klart i september 2021.

Lars Petter Gamlem

Distriktsleder Trondheim, NCC Building Norge, NCC Building Nordics