Schweigaardsgate 16

NCC bygger nytt europeisk hovedkontor for kanadiske Alimentation Couche-Trade, hvor Statoil Fuel & Retail er heleid datterselskap.

Kontorbygget har beliggenhet i Schweigaardsgate i Oslo, og har åtte etasjer, samt to kjelleretasjer. Ved utformingen av bygget er det lagt vekt på å forbedre Teaterplassens kvaliteter, blant annet ved å opprette en passasje gjennom bygget som knytter Teaterplassen sammen med Stasjonsalmenningen.

Samlet areal er rundt 15 300 kvm BTA inklusive ca. 4 200 kvm BTA parkering.

Ambisjonen er å oppnå miljøklassifiseringen Breeam "Excellent", og det er i tillegg krav om energimerking i klasse B.

VDC (Virtual Design and Construction) vil være meget sentralt i detaljprosjekteringen, hvor arbeidsmetoden i denne fasen kalles NCC prosjektstudio. Bruk av VDC gir både byggherre, prosjekteringsgruppen, brukerne og entreprenøren en svært god felles forståelse av løsningene som utarbeides. I forprosjekteringen har NCC benyttet interne spesialister på geoteknikk, betongkonstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner, glassfasader og tekniske anlegg.

Illustrasjon: LOF arkitekter