Sandstuveien 70

Kontorbygg med meget høy miljøstandard, sertifisert BREEAM Excellent.

Prosjektet Sandstuveien 70 ligger sentralt til ved Ryen i Oslo. Byggherre er Linstow Eiendom, som forvalter og utvikler eiendommen på vegne av Watrium Eiendom AS.

Blant miljøtiltakene i Sandstuveien 70 er energibrønner med varmepumper, solcellepanel på taket og materialer som vil bidra til et termisk tregt bygg. Dette er tiltak som reduserer behovet for varme og kjøling.

Kravene til moderne miljøbygg er strenge og god planlegging er avgjørende. I prosjekteringsarbeidet har VDC, Virtual Design and Construction, derfor vært et sentralt verktøy.

Arbeidet med Sandstuveien 70, bygg B1, var delt opp i to entrepriser. Den første entreprisen var arbeidet med spunting og utgraving. Denne delen av arbeidet, som også NCC har gjennomført, ble avsluttet i juni 2012 med kontraktpris på 11 millioner kroner.

Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter AS

Miljøfakta

 • For å redusere miljøbelastningen i byggefasen, ble det overvåket rapportert energi- og vannbruk som kommer fra aktiviteter på byggeplassen
 • Byggeplassen var en «grønn byggeplass», som blant annet innebærer retningslinjer for luft- og vannforurensning, miljøvennlig materialbruk, innkjøp av byggematerialer og energibruk i byggeperioden
 • Andre realiserte tiltak har vært belysning med lavt energiforbruk, installerte termostater, målere og tidsbrytere.

Fakta

 • Prosjekt: Totalt ca. 9.500 kadratmeter kontorbygg, med to parkeringsetasjer 
 • Byggetid: Mai 2012 - oktober 2013
 • Kunde: Linstow Eiendom/Watrium Eiendom
 • Entrepriseform: 
  Totalentreprise
 • Kontrakt: 220 millioner kroner
 • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
Trond Bergsland
Trond Bergsland

Avdelingsleder Sør, NCC Building