Sandstuveien 70

Kontorbygg med meget høy miljøstandard, sertifisert BREEAM Excellent.

Prosjektet Sandstuveien 70 ligger sentralt til ved Ryen i Oslo. Byggherre er Linstow Eiendom, som forvalter og utvikler eiendommen på vegne av Watrium Eiendom AS.

Blant miljøtiltakene i Sandstuveien 70 er energibrønner med varmepumper, solcellepanel på taket og materialer som vil bidra til et termisk tregt bygg. Dette er tiltak som reduserer behovet for varme og kjøling.

Kravene til moderne miljøbygg er strenge og god planlegging er avgjørende. I prosjekteringsarbeidet har VDC, Virtual Design and Construction, derfor vært et sentralt verktøy.

Arbeidet med Sandstuveien 70, bygg B1, var delt opp i to entrepriser. Den første entreprisen var arbeidet med spunting og utgraving. Denne delen av arbeidet, som også NCC har gjennomført, ble avsluttet i juni 2012 med kontraktpris på 11 millioner kroner.

Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter AS