Rv 519 Finnfast

NCC fikk i 2006 oppdraget med å bygge ”Rv 519 Finnfast”, en undersjøisk tunnel mellom kommunene Rennesøy og Finnøy i Rogaland. Prosjektet gav fastlandsforbindelse til Finnøy og Talgje fra Hanasand.

Prosjektet gikk ut på å lage en nesten 6 km lang tunnel med T8,5 tverrsnitt mellom Finnøy og Rennesøy som går ned til 200 m under havoverflaten. Midt inne i tunnelen ble det laget et T-kryss med en avstikker på en 1,5 km lang tunnel med T5,5 tverrsnitt til øya Talgje.

Det var første gang i Norge at det ble bygget et kryss i en undersjøisk tunnel. Anlegget omfattet også 600 m vei i dagen på Hanasand, 420 m på Ladstein og 200 m på Talgje. Hovedtunnelen har en stigning på inntil ni grader.

Tverrslagstunnelen har en stigning på inntil 10,2 grader. Langs denne tunnelen er det flere møteplasser. Det er også mulig å kjøre opp på veiskulderen uten å ødelegge bilen. I hovedtunnelen er det en snunisje som kan brukes av vogntog. Cirka 60 % av vegger og tak i tunnelene er dekket med tunnelduk fra Giertsen eller PE-skum. Tunnelduk er brukt der det er mye vann.

Fjellkvaliteten på prosjektet varierte fra bra til ekstremt dårlig. På Hanasand-siden var det mye vanninntrengning og et mindre ras. All masse som ble tatt ut på Hanasand ble lagt på lekter og ført til Sjernarøyene ca. 19 km unna. Her ble massene brukt til en brufylling. Massene som ble tatt ut på Ladstein, ble lagt i en fylling for et fremtidig industriområde. Totalt ble det tatt ut 460 000 m3 faste masser på prosjektet, og da aktiviteten var på topp, var 70 personer i aksjon på anlegget.

 

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Head of Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure