Rove omsorgsboliger, Holmestrand

NCC har bygget åtte splitter nye omsorgsboliger på Rove i Vestfold.

Beboerne involvert i planleggingen

Planleggingen av de nye omsorgsboligene har vært lang og grundig. Flere beboere deltok i utviklingsprosessen helt fra start. Dette har vært med på å sikre at beboerne får leiligheter som er tilpasset deres behov. Både ansatte og brukere som skal bo og jobbe i det nye bygget gleder seg til å flytte inn. Noen flytter for første gang, og andre flytter fra andre kommunale tiltak.

Godt samarbeid

Omsorgsbygget til en verdi på 22 millioner kroner fordelt på 1460 kvadratmeter består av 8 leiligheter og tilhørende carporter og utearealer, flere fellesrom, vaktrom, kontor og et møterom. Selve byggingen av omsorgsboligene har foregått uten uforutsette hendelser eller ulykker. NCC overleverte omsorgsbygget en uke før tiden.

“Det er inspirerende å bygge omsorgsboliger. Man får se en veldig positiv side av helse-Norge.”

- Jonatan Hjellnes, prosjektleder

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Avdelingsleder Non-Residential, Oslo & sentrale Østlandet, NCC Building Nordics