Riska bo- og aktivitetssenter

NCC oppfører nytt tilbygg ved Riska bo- og aktivitetssenter.

Prosjektet omfatter et tilbygg til eksisterende bo- og aktivitetssenter på Hommersåk utenfor Sandnes. Bygget planlegges oppført i to etasjer, med et totalt areal på ca. 2300 kvadratmeter. De to sansehagene skal etableres på sørsiden av tilbygget, med direkte adgang fra avdelinger for demente.Høy

Miljøstandard

Det ferdige bygget får fasader i tre og vil holde en høy miljøstandard med blant annet krav til materialvalg og lavenergi standard. Tre puster, gir bedre inneklima og legger til rette for bedre kvalitet hos brukerne.

Dette er ett av flere omsorgs- og undervisningsbygg NCC bygger etter strenge miljøkrav. Her ser du et utvalg av dem.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept "Grønn byggeplass", som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

 

Markus Stellander
Markus Stellander

Head of Operations, Østlandet, NCC Building Nordics