Nye Bislett Stadion, Oslo

NCC bygget i perioden 2004-2005 stadionanlegget Nye Bislett Stadion i Oslo, et prosjekt til en kontraktsverdi på 270 MNOK.

NCC Infrastructure ble i 2004 tildelt kontrakten med Oslo kommune om oppføringen av Nye Bislett stadion. Da den politiske kampen om nybygg var avgjort og rivingen og byggingen endelig kunne starte var tiden svært knapp frem til Bislett Games, et arrangement som var avgjørende for å sikre fortsatt deltagelse i Golden League. Stadionanlegget skulle være tilstrekkelig ferdigstilt til å gjennomføre Bislett Games den 29. juli 2005, og helt ferdigstilt i løpet av året. For å lykkes med dette måtte det settes rekord i stadionbygging.

Stadionanlegget er et av Norges mest kjente idrettsanlegg og har et areal på 18 000 m² og en tribunekapasitet på 15 000 personer. Det er uten sammenligning det mest brukte friidrettsanlegget i landet til trening og konkurranser, og til Bislett Games-stevnet som nå inngår i Diamond League.

Prosjektet omfattet til slutt et komplett tribuneanlegg med «all-inclusive» tekniske installasjoner med flombelysning av hele banen, komplett høyttaleranlegg ute og inne, varmekabler for naturgressbanen samt bygninger for administrasjon, speakertjeneste, presse, garderobeanlegg og idrettslige fasiliteter for elite og masseidrett, tribunestoler etc.

Løpebaner og kampsportarealer samt tribunetak over hovedtribunen ble gjennomført som nybygg i/under eksisterende tribunekonstruksjon i 2 stk tilleggskontrakter, og løpebanene utgjorde et oppvarmet tilleggsareal på 3 350 m² godt integrert i de komplekse konstruksjonene.

Stadion oppfyller internasjonale krav til friidrett, og nasjonale krav til toppfotball i eliteserien. Prosjektet omfattet videre et utendørs konkurransedekke med banebelegg i toppklasse, som var forutsatt å kunne oppfylle kravene til IAAF Class 1 Facility Certificate. Friidrettsbanen fikk en økning fra 6 til 8 baner, uten at samspillet med omgivelsene gikk tapt, og konstruksjonene inneholdt bl.a. 10 km prefabrikerte tribuneelementer transportert på 400 billass fra Ålborg.

Selve stadionmuren ble utført i plasstøpt betong i samarbeid med NCCs datterselskap Interform som glidestøpt stadionmur, og med krum form med variabel radius. Denne egenutviklede metoden medførte at 100 meter stadionmur med en høyde på maks 18 m ble støpt på en uke. Generelt ble det gjort en overgang fra plasstøpt til prefabrikert konstruksjon, men i kombinasjon med glidestøpt stadionmur der premonterte prefab tribunekonstruksjoner ble direkte innstøpt i muren. Dette var en spesiell nøkkelparameter for å kunne gjennomføre byggearbeidene innenfor tidsfristen.

For å vinne kontrakten og holde kostnadene innenfor stramme, bestemte kostnadspremisser ble totalt 47 stk kostnadsreduserende tiltak tilbudt. Vårt tilbud lå med dette i området 210 til 270 mill.

De viktigste kostnadsreduserende tiltakene var:

  • Treningskulvert løftet ut fra separat kjelleretasje og deretter integrert i anlegget med egen arkitektkompetanse
  • Overgang fra full pelefundamentering til løsning med direkte platefundamentering
  • Fjerning av bygningsmasse som ikke var nødvendig for selve Bislett Games
  • Akseavstanden for bæresystemet ble økt (færre elementer)
  • Stadionets konfigurasjon (tribuner) ble endret fra ellipseform til mer "tradisjonell"
  • form med rette langsider.