Muffestasjoner

NCC bygger nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus.

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett. Ved tildeling av kontrakten har pris og NCCs presenterte gjennomføringsplan vært viktigst for tildelingen.

NCC har sammen med datterselskapet Sjøentreprenøren utarbeidet og foreslått solide løsninger Statnett har fått tillit til.

I tillegg til bygging av nye muffestasjoner omfatter arbeidet også rivning av eksisterende anlegg, etablering av nye adkomstveier, grunn- og betongarbeider over- og under vann og prefabrikkering og montasje av store kulverter. En viktig del av arbeidet omfatter også avsluttende tilbakeføring og arrondering av områdene som blir berørt i byggeperioden.

De siste årene har NCC gjennomført flere oppdrag med å rehabilitere og å utvide eksisterende damanlegg, og annen infrastruktur i forbindelse med energiforsyning.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Nye kabeltunneler i indre Oslofjord

Se monteringen av fjerde og siste kabeltunnel som skal bidra til å sikre folk trygg strømforsyning på Østlandet i fremtiden.
Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Prosjektdirektør Valle, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics