Minnesund og Julsrud E6

På E6 ved Minnesund har NCC bygget ut Minnesund bru og Julsrud bru til fire felts motorvei.

Utvidelsen av bruene er en del av prosjektet med å lage sammenhengende fire felt med midtdeler på E6 mellom Gardermoen og Biri. Minnesund og Julsrud bru har tidligere hatt henholdsvis to og tre felt. Etter utvidelsen har de fått fire felt og en bredde på ca. 22 meter. Nye stålkonstruksjoner er montert på sidene, innvendig og under bruene, pilarene er forsterket og brudekket utvidet. Lengden på Minnesund bru er 532 meter og Julsrud bru er 315 meter.

De to bruene er bygget om på to vidt forskjellige måter. På Julsrud bru er det etablert nye hovedbjelker og nye tverrbærere i stål. På Minnesund er stålplatebærerne bygget om til en lukket kasse, og har fått utvendige tilleggsbjelker, samt betydelige forsterkninger innvendig. Det er også støpt nytt brudekke feltvis. På Minnesund er det blitt benyttet støpevogn og på Julsrud fast selvbærende forskaling.

Prosjektet sto ferdig i november 2011, og ble åpnet av statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

NCC bygget begge disse bruene i 92-93, i forbindelse med at veien til Lillehammer ble utbedret før OL 94.

Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Prosjektdirektør Valle, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics