Lysaker Polaris

NCC bygger nytt signalbygg på Lysaker

Lysaker Polaris er av Norges best profilerte bygg med en spennende arkitektur og er et landemerke langs E18. Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren ”Excellent”. Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk.

Totalt er bygget på 18 500 kvadratmeter. Lysaker Polaris er tegnet av Arcasa Arkitekter. NCC har tidligere utviklet over 100 000 kvadratmeter kontor på Lysaker og har stor tro på området.

Lysaker Polaris er et dynamisk prosjekt som passer godt til selskaper med høy kompetanse i prosjektbasert virksomhet.

Olje- og gasserviceselskapet Technip Norge AS har signert leiekontrakt på hele bygget. Innflytting fant sted i juni 2015.

Lysaker Polaris ble solgt til Storebrand Eiendomsfond Norge KS for 785 MNOK.

Christian Hvass

Utviklingssjef, NCC Property Development

Gunnar Svein Ulvestad

Konseptansvarlig Badeanlegg, Samspill, NCC Building Nordics