Lysaker Nova

Lysaker Nova er et GreenBuilding-prosjekt.

Lysaker Nova er en kontorbygning på fem etasjer med en lett fasade mot syd, hovedsaklig i glass med solavskjerming. Denne siden av bygget vender mot et stille og fredelig villaområde - likevel har bygget en meget sentral plassering. Mot E-18 er det en noe tyngre fasade i glass og betong/tegl.

Lysaker er ett av landets viktigste trafikknutepunkt. Lett tilgjengelig med både kollektivtransport og bil.

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Konseptansvarlig Badhus NO, Samspill, NCC Building Nordics