Losjeplassen leiligheter

NCC ved OKK Entreprenør bygger 102 boliger på Bragernes i Drammen sentrum.

Bekreftelse på solid kompetanse hos NCC

NCC Building er svært tilfreds med å få bygge et så omfattende prosjekt i Drammen, i samarbeid med Losjeplassen Utvikling AS. Det er en viktig bekreftelse på NCCs solide tekniske og operative kompetanse i regionen.

Det skal bygges store parkeringskjellere, over ett og to plan. Dette blir en krevende del av prosjektet, ettersom grunnforholdene er utfordrende og vil medfører store og tunge grunnsikringsarbeider. Over parkingskjellerne vil det bli etablert et stort gårdsrom for beboerne.

Samarbeid mellom NCC og Losjeplassen utvikling AS

OKK Entreprenør (eies av NCC) har høy arbeidskompetanse og gjennomføringskraft. OKK skal samarbeid med Nedre Buskerud BBL, en av partnerne i Losjeplasen Utvikling, noe som tidligere har vært svært suksessfullt.

Boligene vil bli tilknyttet fjernvarmeanlegget i Drammen og forventet byggestart er i august 2015, med ferdigstillelse høsten 2017.

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Head of Operations, Østlandet, NCC Building Nordics