Lavik fergekai

Fergesambandet E39 Oppedal-Lavik er et viktig fergesamband på E39 gjennom Sogn og Fjordane. Oppedal-Lavik fergekai ligger på nordsiden av Sognefjorden i Lavik sentrum i Høyanger kommune. NCC fikk i 2013 oppdraget med å oppgradere Lavik fergekai.

Entreprisen omfatter ny fergekai, hvor fergepiren har en fergelem på hver side og nytt kaiområde med ny biloppstillingsplass, ekspressbåtkai, bussholdeplass, parkeringsplasser, servicebygg og tekniske bygg med mer. Kaiene har blitt fundamenterte med stålrørspeler ført til fjell (Ø711 til Ø1220, lengste pelelengde er ca. 45m). Det totale arealet støpt kaiplate er 5 700 m², og det har i alt gått med ca. 6 000 m³ betong til byggingen av kaiene.

Entreprisen omfatter også ny E39 i strandsona med bru på 90 m og nytt kryss ved fylkesvei 607 øst for Lavik sentrum. I tillegg har eksisterende E39 gjennom Lavik sentrum blitt opprustet, og det har blitt bygget ny bru for gang- og sykkeltrafikk

inntil eksisterende riksveibru. Det har i alt blitt laget ca. 3 000 m grøft for VA-ledninger, drens og overvann, og det har gått med ca. 1 500 m³ betong til brubyggingen. Totalt ny veilengde er nærmere 1,8 kilometer, hvorav 760 m er ny gangog sykkelvei. Alt betongarbeid har blitt utført med egne ressurser fra NCC Infrastructure.

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Distriktssjef Vest, Civil Engineering, NCC Infrastructure