Kunnskapsparken på Finnsnes

NCC Construction har bygget Kunnskapsparken på Finnsnes i Troms

Bygget har en grunnflate på 1600 kvadratmeter, og er oppført i tre etasjer med et totalt areal på ca. 5000 kvadratmeter. Leietakere i bygget er blant annet Lenvik folkebibliotek, Midt-Troms museum, og studiesenteret Finnsnes.

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, der NCC Construction AS hadde ansvaret for både prosjektering og bygging.

Fakta

  • Prosjekt: Moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse. Totalt ca 5 000 kvadratmeter.
  • Byggetid: April 2012 - juni 2013
  • Kunde: Finnsnes Eiendomsutvikling AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, Civil Engineering, NCC Infrastructure