Kjellstad Næringspark, Lier

NCC bygger den 14 000 kvadratmeter store næringsparken på Kjellstad i Lier; Drammenregionens første BREEAM-sertifiserte næringsbygg.

NCC utvikler og bygger Kjellstad Næringspark langs E18 i Lier. NCC bygger både første og andre byggetrinn i den 14 000 kvadratmeter store næringsparken.Arbeidene med første byggetrinn på 8 400 kvadratmeter er allerede i gang og ferdigstilles i desember 2018.

Flytter inn i Drammensregionens første BREEAM-sertifiserte næringsbygg

NCC utvikler kontorbyggene i tett dialog med Drammensbaserte Holtefjell Eiendom som eier næringstomten. Byggene kommer til å ha en sterk miljøprofil med blant annet BREEAM Very Good-standard, en høy gjenvinningsgrad og utslippsfri byggestrøm.

Tidlig på banen

Kjellstad Næringspark-prosjektet dukket opp på NCC-radaren høsten 2016. Selskapet kom tidlig i dialog med Holtefjell Eiendom og det ble inngått en avtale om utvikling av Kjellstad Næringspark.