Kjellstad Næringspark, Lier

NCC utvikler og bygger Buskeruds første privateide BREEAM-sertifiserte kontorbygg på Kjellstad i Lier i tett samarbeid med Drammensbaserte Holtefjell Eiendom.

NCC utvikler og bygger Kjellstad Næringspark som blir den største nye næringsparkenen i Drammensregionen i 2019. Nybygget er lokalisert rett ved E18 og den tidligere bomstasjonen på Kjellstad i Lier, midt mellom Drammen og Asker. NCC utvikler næringsparken i tett samarbeid med Drammensbaserte Holtefjell Eiendom som eier næringstomten. 

NCC bygger begge byggetrinnene

Prosjektet til om lag 220 millioner kroner er på 15.000 kvadratmeter og ligger på en 13 mål stor tomt der det også skal etableres 250 parkeringsplasser. Bygget settes opp i to byggetrinn med ferdigstillelse i henholdsvis i desember 2018 og i løpet av første halvår 2019.

Buskeruds første privateide BREEAM-sertifiserte bygg

NCC samlokaliserer avdelingene i Drammen og Asker og flytter inn i nybygget på Kjellstad. Bygget vil ha plass til over 300 arbeidsplasser når det er fullt utnyttet. Byggene kommer til å ha en sterk miljøprofil med blant annet BREEAM Very Good-standard, en høy gjenvinningsgrad og utslippsfri byggestrøm.

Tidlig på banen

Kjellstad Næringspark-prosjektet dukket opp på NCC-radaren høsten 2016. Selskapet kom tidlig i dialog med Holtefjell Eiendom og det ble inngått en avtale om utvikling av Kjellstad Næringspark.

Film om Kjellstad Næringspark

Gunnar Svein Ulvestad

Konseptansvarlig Badeanlegg, Samspill, NCC Building Nordics