INSPIRIA science center

NCC har bygget science senteret med fokus på energi og miljø.

INSPIRIA har de mest avanserte og moderne metoder for energi- og miljøbevissthet, og hjelpen fra virtuelle byggemetoder som 3D-modeller har vært avgjørende.

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen mattematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Både barn og voksne kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Bygget varmes opp med fjernvarme, det er tilrettelagt for et renseanlegg for gråvann og det er montert en vindmølle på 15 meter. Solcellepanel er integrert i vinduene, og brukes også til oppvarming av vann. Det er også en rekke tiltak lagt til rette for enkel og naturlig kontrollering av temperaturen i bygget på sommer- og vinterstid. Alle tiltakene er bygget med tanke på at publikum skal se hvordan det faktisk fungerer.

Prosjektfakta:

  • En rekke miljø- og energi­fokuserte tiltak er utført
  • Tettheten som oppnås på grunnlag av isolering og andre miljø- og energitiltak gjør at bygget oppnår passivhus standard
  • Gulvet på grunnflaten er 95 centimeter på det tykkeste. 35 centimeter er betong og resten isolasjon
  • Klimaveggene er oppført med 30 centimeter isolasjon og i taket er det 50 centimeter isolasjon
  • Vinduene består av tre lags glass som beskytter ekstra godt mot UV-stråler.

Foto: Einar Horsberg

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics