Halden helsehus

NCC og Halden kommune signerte 9. juni 2021 kontrakten om rehabilitering av Halden helsehus. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kroner. NCC startet opp arbeidet umiddelbart.

Kommunestyret behandlet saken om Halden helsehus 27. mai og besluttet, etter en vellykket samspills- og utviklingsfase, å inngå avtale med NCC om rehabilitering av helsehuset i Halden.

— Vi har hatt et veldig godt samarbeid med NCC gjennom hele denne første samspillsfasen. At vi nå kan signere avtalen som skal gi oss et topp moderne helsehus i Halden – det er en merkedag, sa prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune i forbindelse med signeringen av kontrakten.

NCC har hatt ansvaret for samspillsfasen og starter nå detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider. Entreprisen vil bestå av innvendig og utvendig rehabilitering og sluttproduktet skal fremstå slik at kommunens helseressurser kan utnyttes på best mulig måte. Bygget som skal rehabiliteres er på totalt fem etasjer og totalt areal (BTA) er 6.000 kvadratmeter.

— Gjennom en svært vellykket samspillsfase har Halden kommune, NCC og andre samarbeidspartnere gjennomført en konstruktiv og vellykket prosess. Nå starter vi opp rehabiliteringsarbeidet og vi forventer at prosjektet overleveres Halden kommune som planlagt i august 2022, sa Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

— Det har vært mye jobbing både ved skrivebordet og i området utenfor Helsehuset til nå. Nå blir det godt å komme i gang med ombyggingen av selve helsehuset. Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid med NCC i denne utførelsesfasen. Nå skal vi sammen jobbe videre for at de første haldenserne kan flytte inn i et nytt helsehus i september 2022 – som planlagt, sa prosjektleder Orud i Halden kommune.

Illustrasjon Halden Helsehus: Common Ground AS.

Jørund Thue

Distriktsleder Viken øst, NCC Building Nordics